Powyższe motto przyciągało wzrok widzów zgromadzonych 16.11.2016 r. na sali Zespołu Szkół Samorządowych w Sztabinie, gdzie dokonano podsumowania prac związanych z uczczeniem 220-ej rocznicy urodzin Karola hrabiego Brzostowskiego. Przybyłych na uroczystość gości (wójta gminy, radnych, prezesów stowarzyszeń, rodziców, nauczycieli i uczniów) powitali dyrektor ZSS w Sztabinie – Marek Marciniak i prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej – Małgorzata Ostrowska. Bogatą scenerię stanowiły prace plastyczne uczniów oraz fotografie wykonane przez uczestników konkursu fotograficznego „Wokół Brzostowskiego”. Oba konkursy (plastyczny i fotograficzny) umożliwiły uczestnikom bardziej szczegółowo zapoznać się z życiem i działalnością Karola Brzostowskiego, jak też odnaleźć pamiątki po nim, nawet dotychczas nieznane.

Z wielkim zainteresowaniem obejrzeliśmy dwa przedstawienia teatralne wg scenariuszy napisanych przez Małgorzatę Chilicką i Joannę Koszycką do tematu „Zagrajmy kodeks”. Nawiązywały one do najważniejszych zagadnień charakteryzujących styl zarządzania w Rzeczypospolitej Sztabińskiej, ukazując jednocześnie mądrość jej gospodarza – hrabiego Brzostowskiego. Była to, jak trafnie określiła prowadząca uroczystość Małgorzata Ostrowska życie i działalność Brzostowskiego w pigułce.

Zazwyczaj część artystyczną na różnego rodzaju imprezach wykonują uczniowie. Tym razem w jednym ze scenariuszy wystąpili dorośli – członkowie Stowarzyszenia Aktywny Sztabin. Teatrzyki w wykonaniu osób dorosłych dawniej były bardzo popularne i może warto byłoby wrócić do tamtych praktyk.

Mimo że Karol Brzostowski urodził się 220 lat temu, społeczności sztabińskiej jest on bardzo bliski, a Szkoła Podstawowa w Sztabinie obrała go za swego Patrona. Tą uroczystością oficjalnie zakończyliśmy nazwany przez nas „Rok Karola Brzostowskiego”. Pozostaniemy wierni Jego ideałom, bo Patron nasz to doskonały wzorzec, do którego powinniśmy zmierzać.
Organizatorami uroczystości byli: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego, Zespół Szkół Samorządowych w Sztabinie oraz Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie.

Helena Kozłowska

Zapraszamy do obejrzenia galerii