Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie jest w grupie placówek należących do systemu ACADEMICA

 Academica to innowacyjne narzędzie pozwalające na udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych.

Academica to cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego. Na stronie https://academica.edu.pl/ istnieje możliwość zintegrowanego, pełnotekstowego przeszukiwania artykułów i publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy, monografii, podręczników i skryptów oraz całych numerów czasopism. Korzystanie z systemu jest bezpłatne.

Dostęp do publikacji niechronionych prawem autorskim – ze strony academica.edu.pl, nieograniczony i z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.

Dostęp do publikacji chronionych prawem autorskim – w  Gminnej Bibliotece Publicznej w Sztabinie na specjalnie przeznaczonym do tego celu terminalu.

Bez logowania  - możliwość przeglądania katalogu i publikacji niechronionych prawem autorskim.

Po założeniu użytkownikowi konta przez pracownika biblioteki i zalogowaniu się na terminalu – pełny dostęp do serwisu: możliwość przeglądania wszystkich publikacji  na terminalach, tworzenie notatek kopiowanie fragmentów tekstu, rezerwowanie dokumentów i terminali, zapisywanie kwerend i ulubionych dokumentów.

System academica.edu.pl oferuje czytelnikom:

- dostęp do współczesnych publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego,
- możliwość rezerwacji publikacji na dowolny termin,
- rejestrację w systemie za pomocą karty bibliotecznej,
- pełnotekstową wyszukiwarkę,
- możliwość tworzenia notatek,
- importowanie danych bibliograficznych,
- zapamiętywanie kwerend.
Zasób publikacji dostępnych w systemie powiększa się każdego dnia.

Na terminalu, na którym udostępniane są publikacje naukowe, nie ma możliwości pobierania i drukowania przeglądanych materiałów. Z wypożyczalni ACADEMICA można skorzystać w godzinach pracy biblioteki

Zasady korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Książek i Czasopism Naukowych Academica w GBP w Sztabin:

- dostęp do systemu Academica możliwy jest wyłącznie na wydzielonym terminalu w GBP w Sztabinie,
z systemu Academica korzystać mogą użytkownicy zarejestrowani w tym systemie – bezpłatnej rejestracji użytkowników dokonują bibliotekarze GBP Sztabin osobiście lub drogą elektroniczną. Aktywacja konta potwierdzana jest e-mailem zawierającym hasło dostępu,
- użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia i złożenia formularza oświadczenia, który otrzyma od pracownika biblioteki,
- po zarejestrowaniu użytkownika w systemie, czytelnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe: login oraz hasło,
- publikacja naukowa chroniona prawem autorskim może być udostępniona czytelnikowi, jeżeli nie jest w tym czasie udostępniona lub zarezerwowana przez innego użytkownika.
W momencie zakończenia korzystania z publikacji naukowej na terminalu, staje się ona dostępna dla pozostałych użytkowników,terminal wypożyczalni Academica jest dostępny w godzinach pracy GBP w Sztabinie.
Użytkownicy zarejestrowani w wypożyczalni Academica zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i podręcznikiem czytelnika.

Regulamin użytkownika

Podręcznik czytelnika CWPN ACADEMICA