Szanowni Państwo,

informujemy, że Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie suwalskim”.

Celem projektu jest:

·         podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,

·         rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,

·         wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

 Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci/młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie, w ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia z tematu Dziennikarstwo Online.

Warsztaty odbędą się online z wykorzystaniem Microsoft Teams.

Więcej informacji pod numerem telefonu 87 6412069

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

 Zachęcamy do kontaktu!