Wielki Post i Wielkanoc, to czas skłaniający do refleksji. Od wieków towarzyszy mu muzyka. W Polsce mamy bogaty wybór pięknych i poruszających pieśni pasyjnych i wielkanocnych. Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie, z nadzieją na cykliczne wydarzenie, po raz pierwszy zaproponowało mieszkańcom wspólne śpiewanie pieśni wielkopostnych z zespołem „Sztabiniaki”. Wśród przybyłych na to spotkanie, oprócz miejscowych, znalazł się zespół ludowy „Biebrzanie” z Dolistowa.

Pieśni wielkopostne w przystępny dla ludzi sposób ukazywały tajemnicę Zbawienia. Pozwalały na przeżywanie wydarzeń z życia Jezusa, zastanowienie się nad nimi, medytacje. Pieśni wykonywano w domach, podczas wspólnych prac, co nadawało Wielkiemu Postowi unikalny charakter i odróżniało go od pozostałych okresów w roku. Utwory wielkopostne zazwyczaj charakteryzują się smutną, powolną, ciągnącą się melodią. Powtarzana wielokrotnie, monotonna muzyka pozwala na skupienie się na treści pieśni i zastanowienie się nad jej głębszym sensem. Śpiewana do dzisiaj pieśń „Ogrodzie oliwny” w Kantyczkach z roku 1876 ma aż 38 zwrotek. A w licznych zwrotkach zawarta jest cała historia od Ostatniej Wieczerzy, aż do złożenia w grobie i lamentów nad zmarłym Chrystusem. Przykładami takich pieśni są także „Rozmyślajmy dziś wierni chrześcijanie” oraz „Uważ pobożny”. Inne pieśni ukazują te same wydarzenia z perspektywy Matki Bożej np. „Kto jest sługą Matki Świętej” czy „Już Cię żegnam najmilszy”, wzywają do nawrócenia i żałowania za grzechy - „O duszo prawowierna”, zwracają się do ran Chrystusa i/lub części Jego ciała - „Dobranoc Głowo święta".

Galeria