27 stycznia 2023 r. w ramach programu profilaktycznego pt. „Nie błądź we mgle” realizowanego przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji d.s. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Sztabinie odbyła się impreza karnawałowa dla dzieci, która w formie zabawy miała za cel m.in. kształtowanie postaw asertywnych, uświadomienie dzieciom negatywnych skutków spożywania alkoholu i narkotyków oraz spowodowanie, że młodzi ludzie nie będą mieli ochoty sięgnąć po te używki.

Przyświecało jej hasło „W dżungli uczuć”. Animatorka Żaneta na spotkanie przybyła wraz z ogromnymi maskotkami: lwem i małpką. Poprzez wspólną zabawę i rozmowę z dziećmi starała się osiągnąć założone cele.
Wydarzenie, oprócz wiedzy, dostarczyło uczestnikom wiele pozytywnych przeżyć i radości. Dzieci, dzięki staraniom rodziców, zaprezentowały się w niezwykłych strojach i chętnie uczestniczyły w zabawie. Dziękujemy wszystkim za przybycie.

Galeria