Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek gminnych w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono: 3 komputery stacjonarne, serwer, dysk twardy do serwera; 3 x zasilacze awaryjne, urządzenie wielofunkcyjne. Koszt ogółem zadania wynosił 30 000,00 zł, z tego 25 400,00 zł dofinansowania z Instytutu Książki.
Nowy sprzęt częściowo zastąpi zużyte i niewydajne urządzenia, ułatwi codzienną pracę związaną z obsługą systemu bibliotecznego Mak+. Pozwoli też świadczyć usługi szybciej i lepszej.