1 lutego tego roku, po spotkaniu z koordynatorem projektu na temat celów, planowanych działań i zasad pracy w grupie, uczestniczyliśmy w warsztatach z psychologiem. O ich przeprowadzenie poprosiliśmy Panią Urszulę Smirnow-Klekotko.

Centrum Biblioteczno Kulturalne w Sztabinie otrzymało dofinansowanie  w kwocie 12835,00 zł na zakup komputerów i urządzeń peryferyjnych do biblioteki głównej i filii bibliotecznych z programu INstytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek2017".
Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.
Centrum dzięki dotacji zakupiło 3 zestawy komputerowe, laptop, urządzenie wielofunkcyjne i dwa urządzenia zasilające.

"Zakupiono w ramach Programu Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017"

 

 

Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie otrzymało dofinansowanie w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Otrzymane dofinansowanie w kwocie 7000 zł pozwoli bibliotece na aktualizowanie w trybie ciągłym i systematyczne uzupełnianie o nowości wydawnicze księgozbioru.

 „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-bookówi/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

Biblioteka

narodowy program rozwoju czytelnictwa

  

 

 

Dotacja na książki

Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa” Priorytet 1 – „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie 5000,00 zł na wzbogacenie zbiorów biblioteki.

Zapraszamy do bibliotek po nowości wydawnicze, lektury na długie jesienno-zimowe wieczory.

 

 

 

Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie również w 2019 roku otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych  ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie 4000 zł na wzbogacenie zbiorów biblioteki.

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego programu Rozwoju czytelnictwa"

 

 

 

 

 

Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie również w 2018 roku otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych  ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie 3600 zł na wzbogacenie zbiorów biblioteki.

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego programu Rozwoju czytelnictwa"

Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych  ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie 3500 zł na wzbogacenie zbiorów biblioteki. Z otrzymanej dotacji zakupiono 143 egzemplarze książek.

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego programu Rozwoju czytelnictwa"