Zdałoby się powiedzieć – piękny poranek 11 maja 2022 r. Dla mnie osobiście niecodzienny – sztabińskie spotkanie z poezją Marii Konopnickiej w świętowaniu „Roku Marii Konopnickiej”. W udziale i zaszczycie zarazem przypadło mi bycie osobą oceniającą występy młodych ludzi. Z wielką uwagą przysłuchiwałem się ich recytacji.
Praca w komisji konkursowej i ocenianie recytacji nie jest mi obca, ale każda jest inna, każda z recytujących osób (dzieci) ubogaciła moje wnętrze swoim przekazem.

 Z okazji ustanowienia roku 2022 Rokiem Marii Konopnickiej nasza placówka zorganizowała gminny konkurs pod hasłem „Maria Konopnicka – nowele i opowiadania”. Wzięły w nim udział trzy drużyny złożone z uczniów klas IV-V szkół podstawowych w Sztabinie i Krasnymborze. Uczestnicy odpowiadali na pytania związane z biografią autorki oraz z utworami „Nasza Szkapa”, „Dym” i „Rota”.

 

Święto Narodowe 3 Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 Maja – zbioru praw regulującego podstawowe kwestie społeczne i polityczne. Dokumentu, który stał się symbolem tradycji niepodległościowych.

 

12 kwietnia2022 r. w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Sztabinie odbyło się spotkanie z Krzysztofem Petkiem – autorem powieści sensacyjno-przygodowych, organizatorem wypraw, podróżnikiem, dziennikarzem oraz instruktorem survivalu. W spotkaniu uczestniczyła grupa uczniów ze szkoły w Sztabinie.

Wielki Post i Wielkanoc, to czas skłaniający do refleksji. Od wieków towarzyszy mu muzyka. W Polsce mamy bogaty wybór pięknych i poruszających pieśni pasyjnych i wielkanocnych. Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie, z nadzieją na cykliczne wydarzenie, po raz pierwszy zaproponowało mieszkańcom wspólne śpiewanie pieśni wielkopostnych z zespołem „Sztabiniaki”. Wśród przybyłych na to spotkanie, oprócz miejscowych, znalazł się zespół ludowy „Biebrzanie” z Dolistowa.

Czas zimowego odpoczynku uczniów już się skończył. We wspomnieniach dzieci uczestniczących w spotkaniach przygotowanych przez placówki Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie, pozostaną bale karnawałowe i warsztaty. Ofertę przygotowaliśmy na miarę swoich możliwości, dostosowując się do obowiązujących obostrzeń. Zadowalająca była frekwencja, która pokazała, jak bardzo dzieci pragną spotkań integrujących, gier ruchowych, kontaktu z rówieśnikami – obecnie ograniczonego przez panującą pandemię. 

Dużo dzieci uczestniczyło w warsztatach plastycznych, podczas których wykonywali prace z wykorzystaniem płatków kosmetycznych, pasty do zębów, koty z papieru. Dzieci lubią tego typu zajęcia, ponieważ podnoszą one poczucie własnej wartości, budują wiarę we własne siły oraz budzą odpowiedzialność za wykonaną pracę, którą z ogromną radością prezentują swoim bliskim.

 

28 stycznia 2022 r. w świetlicy w Sztabinie odbył się bal  karnawałowy - wydarzenie dostarczające dzieciom pozytywnych przeżyć i radości. Dzieci zaprezentowały się w niezwykłych strojach i chętnie uczestniczyły w zabawach.  Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę.

Galeria

 

 

9 stycznia 2022 roku, w świetlicy w Sztabinie, odbył się koncert charytatywny, podczas którego można było posłuchać kolęd w wykonaniu zespołu „Sztabiniaki” oraz utworów zagranych przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Lipska.

Spotkaniu przyświecał szczytny cel – zbiórka pieniędzy na rehabilitację Marianny Godlewskiej wieloletniej nauczycielki wf-u w szkole podstawowej w Jaziewie.

orszak

 

W Święto Objawienia Pańskiego 6.01.2022 r. odbył się Orszak Trzech Króli. Hasłem tegorocznego orszaku były słowa kolędy: „Dzień dziś wesoły!”

Kacper, Melchior i Baltazar wraz ze swoimi dworami, aniołkami, pastuszkami i innymi uczestnikami przemaszerowali ulicami Sztabina, aby oddać pokłon Nowonarodzonemu Jezusowi, czekającemu w kościele. Przybycie królów oznajmiły fanfary, a scenę składania darów ubarwiło śpiewanie kolęd przez zespół „Sztabiniaki”.

 

Centrum tradycje Andrzejowe podtrzymuje organizując  zabawę dla najmłodszych. W tym roku do wspólnej zabawy zaprosiliśmy grupy 5-cio i 6-cio latków z przedszkola w Sztabinie. Wydarzeniu towarzyszyły konkursy, zabawy i wróżby andrzejkowe prowadzone przez dwie czarownice. Przedszkolaki z uśmiechem na twarzy chętnie brały udział w magicznym rytuale andrzejkowym, odbywającym się przy dźwiękach wesołej muzyki.

Galeria

                Kolejny raz Narodowe Święto Niepodległości uczciliśmy wierszem i piosenką. Ze względów epidemiologicznych tegoroczna edycja konkursu została przeprowadzona on-line. Wykonawcy pomimo nowej formuły przeglądu, przygotowali się bardzo dobrze. Pięknie wykonali przygotowane utwory, nie zapomnieli o założeniu odświętnych strojów i przygotowaniu patriotycznej dekoracji.

05 listopada 2021 r. w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Sztabinie odbył się wzruszający wieczór wspomnień. Spotkanie poprowadził  zaprzyjaźniony z instytucją, korespondent Naszego Sztabińskiego Domu Józef Zenon Budziński. Aby uczcić pamięć tych, których nie ma już wśród nas, spotkanie rozpoczęliśmy od minuty ciszy, a następnie obejrzeliśmy film pt. „Znani Polacy, którzy odeszli w 2021. Kogo pożegnaliśmy w mijającym roku?”

Szanowni Państwo,

informujemy, że Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie suwalskim”.

Celem projektu jest:

·         podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,

·         rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,

·         wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

 

Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie jest w grupie placówek należących do systemu ACADEMICA

 Academica to innowacyjne narzędzie pozwalające na udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych.

Academica to cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego. Na stronie https://academica.edu.pl/ istnieje możliwość zintegrowanego, pełnotekstowego przeszukiwania artykułów i publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy, monografii, podręczników i skryptów oraz całych numerów czasopism. Korzystanie z systemu jest bezpłatne.

19 września 2021 roku, w strugach deszczu i jesiennym chłodzie, odbyły się Dożynki Gminne w Sztabinie. Po ciężkiej pracy żniwnej, jak tradycja nakazuje, zgromadziliśmy się, aby świętować szczęśliwe zakończenie zbiorów. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w sztabińskim kościele, podczas której dziękowaliśmy Bogu za zebrane plony.

Kolejna część odbyła się w świetlicy wiejskiej. Rozpoczęła się ona  przekazaniem chleba przez starostów gospodarzowi dożynek Wójtowi Gminy Sztabin Jarosławowi Karpowi. W tym roku zaszczytną rolę starostów pełnili Anna i Mariusz Wyszyńscy. Prowadzą oni rodzinne gospodarstwo rolne we wsi Hruskie, ukierunkowane na hodowlę bydła opasowego. W chwili obecnej gospodarzą na 250 ha, z czego 15 ha stanowi ich własność. Swoje gospodarstwo rozwijają dzięki wykorzystywaniu środków unijnych na modernizację gospodarstwa i zakup maszyn. Wójt Gminy, w swoim wystąpieniu, podziękował rolnikom za codzienny trud i starania, życzył wszelkiej pomyślności i wytrwałości w pracy.

zuzel

 

 

 

11 września w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Sztabinie odbyła się kolejna projekcja filmowa. Wielkie dzięki za wysiłek, jaki Polska Światłoczuła wkłada w promowanie dobrego polskiego filmu. Dziękuję za „dzielenie się” kinem ze wszystkimi światłoczułymi widzami z całej Polski, za trud nieustannych prób przywrócenia dialogu między widzem a reżyserem – twórcą.

23 lipca 2021 r. odbył się kolejny Festyn Rodzinno-Strażacki zorganizowany przez Centrum Biblioteczno-Kulturalne, Urząd Gminy Sztabin, Ochotniczą Straż Pożarną w Sztabinie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie. Impreza oprócz zabawy i międzypokoleniowej integracji miała na celu promocję szczepień przeciwko COVID-19 oraz wpisywała się w Gminny Program Profilaktyki Uzależnień realizowany przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zadanie pt. „Biesiada u Hrabiego”
realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego
mające na celu propagowanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz promocję obszaru poprzez organizację warsztatów, wydanie kalendarza oraz imprezy pt. "Biesiada u hrabiego" realizowane jest w ramach projektu grantowego pt. „Aktywne społeczności lokalne na obszarze Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański”
- współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Open Education Group Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń realizowanych w ramach projektu „Cyfrowe Podlaskie”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Do wyboru są następujące moduły szkolenia:

  1. E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie /8 godz. dydaktycznych/
  2. Obsługa komputera i Internetu od podstaw, z elementami e-usług publicznych  i bezpieczeństwa w Internecie /28 godz. dydaktycznych/
  3. Social media /24 godz. dydaktyczne/
  4. Moje hobby i rozwój osobisty online /24 godz. dydaktyczne/

Terminy szkoleń ustalane są na bieżąco, po zgłoszeniu się 15 osób na dany moduł.

 Zasady rekrutacji znajdują się tutaj: https://zasobygwp.pl/redirect?sig=ccda5e73698d725d3a5f56ca8afae22ced6d8b0a1b65719255c02df3602750b8&url=aHR0cHM6Ly9jeWZyb3dlcG9kbGFza2llLndyb3RhcG9kbGFzaWEucGwvbW9kL3BhZ2Uvdmlldy5waHA_aWQ9NjA=&platform=desktop&brand=wp">https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl/mod/page/view.php?id=60

 Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie e-formularza, dostępnego na stronie: https://zasobygwp.pl/redirect?sig=c3d801c486f56666939987710781ec85383ab975534e49353bab68def74ac02a&url=aHR0cHM6Ly9jeWZyb3dlcG9kbGFza2llLndyb3RhcG9kbGFzaWEucGwv&platform=desktop&brand=wp">https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl/

 Strona projektu

Informacje o projekcie i poszczególnych szkoleniach znajdują się na stronie https://zasobygwp.pl/redirect?sig=c3d801c486f56666939987710781ec85383ab975534e49353bab68def74ac02a&url=aHR0cHM6Ly9jeWZyb3dlcG9kbGFza2llLndyb3RhcG9kbGFzaWEucGwv&platform=desktop&brand=wp">https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl/

 

Dnia 8 marca obchodzony jest Dzień Kobiet. Od kilku lat tradycyjnie spotykaliśmy się w bibliotece, aby uczcić to „Nasze” święto. Niestety w tym roku, z powodu pandemii Covid 19 nie możemy zorganizować takiego spotkania. Jednak o Was nie zapominamy i z tej okazji przygotowaliśmy akcję czytelniczą, która ma na celu pokazać piękno kobiety, ich rolę i pozycję we współczesnym świecie, a także cienie i blaski kobiecości.
Wielu znanych autorów przedstawia w swojej twórczości portret kobiety. Dlatego bardzo zachęcamy do sięgnięcia po lekturę, w której pokazane jest, że kobiety są nieodłącznymi bohaterkami literackimi od samego początku literatury. Nieprzerwanie pojawiają się na kartach dzieł literackich, a ich wizerunki są tak różne, jak one same.
W wierszu Reginy Ryżewskiej znajdujemy piękne słowa, które tymczasem dedykujemy wszystkim kobietom z okazji zbliżającego się święta: „Warto mieć zawsze własny świat marzeń – Wędrować po nich, gdy smutek przygniata. W nich znajdziesz, wiele niespełnionych zdarzeń. Marzenia- życia świetlista poświata”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym księgozbiorem o tematyce kobiet.
Akcja trwa od 8 do 12 marca 2021 r.

Zapraszamy do lektury!!!!!

 

Dzień Świętego Walentego to czas, kiedy słowem, gestem i drobnym upominkiem wyrażamy swoje uczucia osobom, które darzymy sympatią. Z tego okazji mamy dla was wspaniałą, nietypową propozycję. W dniach od 10 do 16 lutego, w naszej bibliotece, będzie trwała akcja zachęcająca do częstszego sięgania po lektury. Zabawa będzie polegała na wyborze książki „w ciemno”, to znaczy - nie sugerując się wyglądem okładki, ale krótkim opisem, bądź cytatem. Zapraszamy do udziału w przygotowanej przez nas „Walentynkowej Randce w Ciemno”. Czekamy na Was w naszej bibliotece. Księgozbiór, który posiadamy może okazać się najlepszą propozycją na ten wyjątkowy wieczór.

Aplikacja Rzeczpospolita Sztabin

     
 

 Takiej zimy dawno nie było. Ciągle pada i z każdym dniem jest coraz piękniejszy krajobraz. Dzieci lepią bałwany, chodzą na sanki, cieszą się białym puchem. W związku z tym, ogłaszamy zimowy konkurs fotograficzny. Wystarczy wysłać zdjęcie, na którym pokażesz swoje zabawy na śniegu, szaleństwo na sankach, lepienie bałwana, igloo. Może być też spacer wśród ośnieżonych drzew. Czekamy z nagrodami na fajne zdjęcia i liczymy na Waszą fantazję.

Zdjęcia prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 18.02.2021r.

  W 225. ROCZNICĘ URODZIN)

Postać Karola Hrabiego Brzostowskiego jest bliska wszystkim mieszkańcom Ziemi Sztabińskiej i tym, którzy zetknęli się z tym regionem. Brzostowski – twórca Rzeczypospolitej Sztabińskiej, inicjator działań społeczno-gospodarczych, człowiek uczciwy i gospodarny, pragnący zaszczepić te cechy mieszkańcom dóbr. Jego dokonania były przykładem dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa rolno-przemysłowego i mówiło się o nich w całej Polsce. W tym roku mija 225. rocznica urodzin Brzostowskiego. Z tej okazji w kolejnych numerach „Naszego Sztabińskiego Domu”, zamieścimy opowieść Ks. Stanisława Mazurka z 1883 r. pt. „Kto był Karol Brzostowski”.

Drodzy Czytelnicy!

Korzystamy z możliwości, którą rekomenduje Biblioteka Narodowa i wprowadzamy usługę "Książka na telefon”. Procedura wyglądać będzie następująco.

- czytelnik zamawia poprzez katalog on-line, telefonicznie, e-mailowo wybrane publikacje,

- bibliotekarz po skompletowaniu zamówienia czytelnika umawia z nim termin odbioru na konkretną godzinę,

- bibliotekarz rejestruje zbiory na koncie użytkownika i przygotowuje paczkę z zamówionymi egzemplarzami,

- o omówionej godzinie, przed wejściem do budynku, bibliotekarz przekazuje paczkę czytelnikowi, odbiera ewentualnie zwroty. Zbiory w tym muszą być przekazywane z maksymalnym ograniczeniem kontaktów bezpośrednich.

 „To nasze miejsce, to nasz kraj”
Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie od wielu lat podejmuje działania w celu uczczenia święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Jednym z nich jest Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej pn. "To nasze miejsce, to nasz kraj". Ze względów epidemiologicznych tegoroczna XIV edycja konkursu została przeprowadzona on-line. Wzięło w niej udział dziesięcioro uczestników w różnych kategoriach wiekowych. Wykonawcy pomimo nowej formuły przeglądu, postarali się o to, aby wypaść jak najlepiej. Pięknie wykonali przygotowane utwory, nie zapomnieli o założeniu odświętnych strojów i patriotycznej dekoracji w tle.

mała książka

 

Informujemy, że Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie ponownie bierze udział w akcji "Mała książka-wielki człowiek" przygotowanej przez Instytut Książki.

Serdecznie zapraszamy rodziców, których dziecko urodziło się w latach 2014-2017 r. do udziału w projekcie.

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”🙂

dożynki 2020Panie Boże! Dziękujemy za ziemię pełną plonów.

Dożynki są uroczystością o wieloletniej tradycji, wyrazem wdzięczności i szacunku dla ciężkiej pracy rolnika. Dożynkowe święto, w polskiej tradycji, jest czasem radości i podziękowań: Panu Bogu za plony, a ludziom za trud. Są również okazją do zaprezentowania dorobku rolniczego i bogactwa dziedzictwa kulturowego.

Kierowani tradycją oraz potrzebą serca, pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, w niedzielę, 30 sierpnia, Mszą świętą koncelebrowaną przez ks. Krzysztofa Bronakowskiego i ks. Marka Walusia podziękowaliśmy Bogu za zebrane plony.

 pokaz filmu w sztabinie

„Polska Światłoczuła” to filmowy projekt, który działa nieprzerwanie od dziewięciu lat. Pokazuje dobre polskie filmy i organizuje przestrzeń do dyskusji o nich wszędzie tam, gdzie nie ma kina, a dostęp do kultury jest utrudniony. „Polska Światłoczuła” odwiedza małe miasta i wsie organizując w nich bezpłatne pokazy dla lokalnej społeczności. Najważniejszy punkt projektu to pokaz filmu oraz rozmowa z publicznością. Stworzenie miejsca do ciekawych dyskusji i zburzenie dystansu między widzem a twórcą.

odsłonięcie tablicyO Matko Boska, czy Ty z Nimi byłaś? W tym lesie, w tym czasie, co Im mówiłaś?

Ich oczy w strachu szeroko otwarte. Ich usta i serca bólem rozdarte.

Wierzę, że Ty Ich nie opuściłaś.

I my nie możemy Ich opuścić w naszej pamięci.

                                                                                                       Irena Michniewicz

W 75 rocznicę Obławy Augustowskiej, 12 lipca 2020 roku w Sztabinie odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej ofiarom obławy augustowskiej. Tablica została umieszczona na ścianie budynku Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie, w piwnicy którego przetrzymywano ofiary przed wywiezieniem w nieznane.

wspieramy polskę

 Fundacja ORLEN i PKN ORLEN przygotowały kampanię #Wspieramy Polskę, promującą polskie produkty. Podczas akcji ogromna ciężarówka odwiedzi 50 miejscowości w kraju. Sztabin był jednym z przystanków 21-metrowego pojazdu. 12 lipca 2020 roku, między godziną 12:00 a 18:00 zatrzymał się on przy boisku sportowym. Na przybyłych mieszkańców czekały różne atrakcje.