Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest:

Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie

Pl. Karola Brzostowskiego 8

 • Sztabin
 • Inspektorem Ochrony Danych jest dr Bartosz Mendyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury. W szczególności Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
  • organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym
  • statystycznych
 • Dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do zorganizowania zajęć/ spotkania/ wycieczki/lekcji/konkursu, w którym będzie uczestniczyć Pani/Pan/Dziecko.
 • Podstawą przetwarzania danych stanowi:
 • Ustawa o bibliotekach (w zakresie wypożyczania książek)
 • Regulamin Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Sztabinie
 • są warunkiem niezbędnym ubezpieczenia i innej umowy związanej z organizacją wycieczki.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika, udostępniania na miejscu i wypożyczania zbiorów oraz korzystania z komputerów bibliotecznych i Internetu. Podobnie w zakresie zarejestrowanej wycieczki.
 • Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu ani przekazywane poza obszar UE.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich/dziecka danych osobowych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych)

Informacja w zakresie wykorzystania wizerunku:

W zakresie wykorzystywania wizerunku, zajęć/spotkania/wycieczki/kursy/lekcje/konkursy mogą być nagrywane lub fotografowane.

 • Wizerunek będzie wykorzystywany zgodnie z art. 81 prawa autorskiego, który dopuszcza przetwarzanie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza bez wyrażenia zgody.
 • W zakresie polegającym na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy prawo prasowe w lokalnej gazetce.

 

 

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.113.1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

                                      Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie

                                      Pl. Karola Brzostowskiego 8

                                     16-310 Sztabin

                                      NIP 846 166 31 68

 1. Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabiniepowołało inspektora ochrony danych w osobie dr Bartosza Mendyka, z którym można skontaktować się poprzez e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawę z 27 czerwca 1997 r o bibliotekach. W razie konieczności dane mogą być udostępnione filiom bibliotecznym w Jaminach i Jastrzębnej Drugiej.
 1. Pani/Pana/ dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: danych identyfikacyjnych: nazwisko, imię, rok urodzenia, PESEL oraz adresowych i kontaktowych.
 1. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do korzystania ze zbiorów i usług Centrum. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ze zbiorów i usług placówek Centrum tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie, Filii Bibliotecznej w Jaminach oraz Filii Bibliotecznej w Jastrzębnej Drugiej.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia na Pana/Pani prośbę.
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 1. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych)