Zakupione nowości
Zakupione nowości

Szanowni Państwo,

Chciałabym poinformować, że korespondencyjne konto e-mailowe Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie zostało zmienione. Od teraz proszę kierować wszelkie wiadomości na adres: sztabin@centrum-biblioteczne.pl

Z poważaniem,
Małgorzata Ostrowska
Dyrektor Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie

         Punktem kulminacyjnym w pracy rolnika, która trwa niemal przez cały rok, są Dożynki zwane inaczej Świętem Plonów. W czasie tej uroczystości rolnicy i cała społeczność wiejska organizuje się, by w atmosferze radości, braterstwa i przyjaźni podziękować za zebrane plony. Podobnie miało być i w roku bieżącym, chociaż w wyniku długotrwałej suszy plony były o wiele niższe, a w niektórych gospodarstwach straty dochodziły do 100%. Mimo tych strat w gminie Sztabin nie zrezygnowano z organizacji tradycyjnego święta Dożynek. Odbyło się ono w niedzielę 26 sierpnia 2018 r. w wymownym dniu NIEPOKALANEJ MATKI PANI CZĘSTOCHOWSKIEJ. Do jej szczególnej opieki nad polskim narodem nawiązał we Mszy świętej dziękczynnej ksiądz Krzysztof Bronakowski. Celebrowaniu tej mszy uczestniczył również były proboszcz naszej parafii ksiądz Jerzy Galiński. Licznie zebrani w kościele parafianie, jak i przybyli goście przyjęli z głęboką refleksją słowa celebransa dotyczące szczególnego szacunku dla chleba, o czym dość często zapominamy.

 

            Po Mszy świętej w orszaku dożynkowym wyruszyliśmy w takt marszu na czele z młodzieżową orkiestrą dętą z Jasionówki na boisko szkolne, gdzie miała odbyć się dalsza część uroczystość i wiszące nad nami chmury nie napawały radością. Wkrótce deszcz lunął i w jego strugach odbywała się dalsza celebracja dożynkowa. Licznie zebraną publiczność powitał wójt gminy Tadeusz Drągiewicz, który życzył, aby symboliczny dożynkowy bochen chleba przyniósł pomyślność wszystkim mieszkańcom gminy i aby jego podział był sprawiedliwy.

            Ustawione wzdłuż boiska liczne stoiska ze słodyczami, pamiątkami regionalnymi i produktami spożywczymi , jak też pracochłonna i dobrana dekoracja okolicznościowa traciły swój urok w coraz bardziej nasilającym się deszczu i dość zimnym wietrze. Mimo wszystko program prowadzony przez Małgorzatę Ostrowską i Leszka Wysockiego kolejno punkt po punkcie był realizowany. Zgodnie z tradycją tegoroczni Starostowie Dożynek, którymi byli Małgorzata i Janusz Kundowie z Jaziewa, na początku podzielili się ze wszystkimi tradycyjnym chlebem.

            Starostowie Dożynek prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne we wsi Jaziewo. Gospodarują na 98-u ha użytków rolnych. Hodują 120 sztuk bydła, w tym 54 krów dojnych. Rocznie sprzedają 340 tysięcy litrów mleka. Swoje gospodarstwo rozwijają dzięki własnym środkom oraz dotacjom unijnym na maszyny rolnicze. W roku 2016 wybudowali nowoczesną oborę na 60 sztuk bydła. Ich gospodarstwo jest pod oceną Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Starościna – pani Małgorzata jest radną gminy Sztabin, inicjatorką wielu działań aktywizujących mieszkańców na rzecz ochrony dóbr kultury i regionalnego dziedzictwa historycznego.

            Znaczącym punktem było uroczyste podpisanie porozumienia dotyczącego partnerskiej współpracy pomiędzy gminą Sztabin i samorządem Kalwarii na Litwie. Podpisali je wójt gminy Sztabin Tadeusz Drągiewicz oraz mer Kalwarii Vincas Plikaitis . Porozumienie dotyczyć będzie wielu dziedzin i przyniesie obopólne korzyści poprzez przygotowywanie i realizację programów Unii Europejskiej.

            Święto dożynkowe jest co roku doskonałą okazją do nagradzania osób wyróżniających się w pracy rolniczej i w innych dziedzinach. Ponieważ gmina Sztabin osiąga wysoką produkcję mleka, toteż wielu producentów tego surowca zostało nagrodzonych, a byli nimi: Małgorzata i Janusz Kundowie z Jaziewa, Regina i Krzysztof Kotowscy z Sosnowa, Małgorzata i Stanisław Kundowie z Jamin, Barbara i Krzysztof Bernatowiczowie z Krasnoborek, Bożena Teresa Stanulewicz z Jastrzębnej Pierwszej.

            Nieodłącznym symbolem Dożynek były wieńce, misternie wykonane, pięknie prezentowane przed kościołem, jak i ustawione przy scenie. Komisja konkursowa za wieńce przyznała:

I miejsce mieszkańcom Czarniewa

II miejsce Stowarzyszeniu Aktywny Sztabin

III miejsce równorzędne mieszkańcom Mogielnic, Jaziewa i Jamin

            Miłym elementem uroczystości było ogłoszenie wyników konkursu „Ogródek – moja wizytówka”. Do konkursu przystąpiło siedmiu pasjonatów, którym przyznano miejsca jak niżej:

W kategorii zagospodarowania działki siedliskowej

- I miejsce zdobyła Irena Ostapowicz z Kryłatki

- II równorzędne miejsca przyznano Romualdzie Chomiczewskiej i Krystynie Waluś ze Sztabina

- III miejsce równorzędne Bożenie Markiewicz i Bogusławie Zagórskiej ze Sztabina

W kategorii ogród przed domem

- I miejsce zdobyła Anna Krysztopa ze Sztabina

- II miejsce Marta Broś ze Sztabina

            Jak co roku jedną z atrakcji dożynkowych był konkurs na najokazalsze płody rolne. W tym roku na bohatera tej konkurencji wybrano pomidora, którym okazał się 840 gramowy owoc wyhodowany przez Aleksandrę Chodorowską z Czarniewa.

            Wszystkie osoby wyróżnione otrzymały ciekawe i pożyteczne nagrody ufundowane dzięki sponsorom, którymi byli: Bank Spółdzielczy w Augustowie, firma DRWAL Juliana Mydło ze Sztabina, Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „PEGAZUS” Jarosława Zbigniewa Żywalewskiego, Urząd Gminy Sztabin, Marek Murawski i Jerzy Szczytko ze Sztabina, Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie.

            Po serii nagród rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu dziecięcych zespołów „Sztabiniaki” i „Tańczące emotki” ze szkoły w Krasnymborze oraz zespołów dorosłych: „Melodii” z Augustowa i „Kaprysu” ze Sztabina.

            Po tych licznych atrakcjach, w których z powodu deszczu uczestniczyła coraz bardziej przerzedzona liczba uczestników, nastąpiła przerwa a w godzinach od 18.00 do 24.00 odbyła się zabawa taneczna z zespołem KAMRAT.

            Organizator tegorocznych dożynek, którym było Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie dziękuje wszystkim uczestnikom uroczystości, których nie przestraszył ustawiczny deszcz. Dziękuje księżom, sponsorom, zespołom, członkom stowarzyszeń z terenu gminy Sztabin, jak też osobom niezszerzonym za zaangażowanie w przygotowanie stoisk kulinarnych oraz dekoracji. Zdobyliśmy nowe doświadczenie, jak świętować przy niekorzystnej pogodzie, o czym przekonaliśmy się, kiedy zmoknięci i zziębnięci wracaliśmy do domów. Za to zabawa taneczna wszystkich rozgrzała, bo deszcz ustał i bawiliśmy się do samej północy.

H. Kozłowska

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć