Zakupione nowości
Zakupione nowości

Szanowni Państwo,

Chciałabym poinformować, że korespondencyjne konto e-mailowe Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie zostało zmienione. Od teraz proszę kierować wszelkie wiadomości na adres: sztabin@centrum-biblioteczne.pl

Z poważaniem,
Małgorzata Ostrowska
Dyrektor Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie

      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn.  „Jarmark Brzostowskiego” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
 w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 - 2020

 

Ziemia sztabińska związana jest z Karolem Hrabią Brzostowskim, jednym z bardziej znaczących reformatorów społeczno-gospodarczych, działających na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX wieku. Niewątpliwie postać ta to wzór dla ludzi pragnących zmieniać rzeczywistość na lepsze. Jego osiągnięcia gospodarczo-techniczne oraz społeczno-oświatowe zasługują na popularyzowanie także w czasach współczesnych. Dlatego w 1979 roku powstało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego. Celem statutowym tego stowarzyszenia jest rozwijanie postępowych tradycji życia kulturalnego, społeczno-gospodarczego ziemi sztabińskiej oraz zapewnienie regionowi znaczącego miejsca w życiu województwa i kraju. Założone cele Towarzystwo realizuje poprzez zaangażowanie w ochronę i zachowanie zabytków kultury, pamiątek regionalnych, podejmowanie inicjatyw, ożywiających aktywność społeczną oraz poznawanie działalności Karola Brzostowskiego. Przypominana jest bogata historia tych ziem, popularyzowany region o wysokich walorach środowiska przyrodniczego.
Główne cele Towarzystwa są osiągane dzięki środkom pozyskanym w ramach konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego lub funduszom unijnym.
W 2018 roku stowarzyszenie otrzymało środki z Unii Europejskiej na operację pn. „Jarmark Brzostowskiego” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Celem realizowanego projektu jest rozwój społeczności lokalnych w oparciu o produkcję, dystrybucję i promocję produktów lokalnych oraz dbałość o tradycję, tożsamość lokalną, dziedzictwo kulturowe. Główne działania projektu to: organizacja Jarmarku Brzostowskiego oraz wydanie publikacji książkowej promującej Gminę Sztabin.

25 sierpnia 2019 roku na boisku szkolnym w Sztabinie odbył się jarmark z udziałem lokalnych rzemieślników, rękodzielników, producentów artykułów spożywczych i przemysłowych. Swoją obecnością na jarmarku zaszczycili nas: Wiesława Burnos – członek zarządu Województwa Podlaskiego, Cezary Cieślukowski – członek Rady Województwa Podlaskiego, Tadeusz Drągiewicz i Andrzej Mursztyn – Radni Powiatu Augustowskiego oraz wójt Gminy Sztabin – Jarosław Karp wraz z zastępcą, Arturem Rozmysłowiczem i Radnymi Gminy Sztabin. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał „sam” Karol Brzostowski (w tę rolę wcielił się Adrian Wasilewski). Hrabia przybył na jarmark dorożką, w asyście wójta Gminy Sztabin, przejeżdżając wśród kramów ustawionych na boisku.

Na stoiskach można było kupić miód i aronię znad Biebrzy, potrawy tatarskie, sery, wędliny, ceramikę ludową, wyroby z drewna, ręcznie wykonane artykuły dziecięce, dekoracje, zabawki, wyszywane obrazy, artykuły zrobione metodami: decouoage, makrama, quilling. Wielbiciele malarstwa mogli nabyć obrazy lokalnych artystów, natomiast miłośnicy ogrodnictwa i przyrody sadzonki krzewów i kwiatów lub fotografie przedstawiające piękne krajobrazy naszego regionu. Biebrzański Park Narodowy przygotował stoisko edukacyjno-promocyjne z grami i zabawami dla rodzin z dziećmi oraz materiałami promującymi Park. Odwiedzający jarmark mogli też obejrzeć łodzie motorowe i wędkarskie wykonane przez lokalną firmę PEGAZUS.

Gościom przybyłym na jarmark zaprezentowano bogatą część artystyczną. Na scenie wystąpiły grupy teatralne ze szkół podstawowych: w Jaminach, Jaziewie, Sztabinie oraz z Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie, prezentujące scenki dotyczące życia i działalności Brzostowskiego. Widzowie mieli okazję dowiedzieć się jak wyglądały cotygodniowe, zbierające się we dworze, rady sołtysów, dotyczące kwestii „wychowawczych”, jak organizowano uprzemysłowienie gospodarstwa wiejskiego, edukację, pomoc społeczną i socjalną. Odegrane przez młodych artystów przedstawienia były doskonałą lekcją historii o Patronie Stowarzyszenia.

Na scenie wystąpiły też miejscowe grupy artystyczne i soliści: zespół "Kaprys", Katarzyna Stolarska, Adrian Wasilewski, Wiktoria i Jakub Pawłowscy, Dominik Suchwałko, Natalia Pastewska, zespoły taneczne - „Sztabiniaki”, „Tańczące Emotki” Gościnnie zaprezentowali się: Zespół Pieśni i Tańca „Biebrza” i „Alee Babki” z Goniądza, „Melodia” z Augustowa, „Cantabile” z Lipska oraz In Puls. Jarmark zakończył się zabawą taneczną z zespołem Blue Band.

Przed nam kolejna część zadania – opracowanie promującej ziemię sztabińską książki, którą zgodnie z harmonogramem zaprezentujemy pod koniec tego roku.

Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację jarmarku, a wszystkim gościom dziękuję za przybycie.

 

Prezes TPZSz im. Karola Brzostowskiego

Małgorzata Ostrowska

{phocagallery view=category|categoryid=9}