Zakupione nowości
Zakupione nowości

Szanowni Państwo,

Chciałabym poinformować, że korespondencyjne konto e-mailowe Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie zostało zmienione. Od teraz proszę kierować wszelkie wiadomości na adres: sztabin@centrum-biblioteczne.pl

Z poważaniem,
Małgorzata Ostrowska
Dyrektor Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie

„Święta miłości kochanej ojczyzny”

Dzieje naszej ojczyzny są mocno naznaczone krwią, lękiem przed wrogiem i wojną. Naród nie poddał się nawet wówczas, kiedy w 1795 roku Polska zniknęła z mapy świata, rozdzielona pomiędzy trzech zaborców: Rosję, Prusy i Austrię. Skrępowani niewolą, prześladowani i niejednokrotnie skazani na tułaczkę Polacy, nigdy nie tracili ducha walki. W sercach mieli mocno zakorzenioną miłość do rodzinnego kraju wierzyli, że ojczyzna odzyska niepodległość. A czym jest „ojczyzna”? Myślę, że na to pytanie wyczerpującą odpowiedź daje przypomniany podczas Mszy św., odprawionej 11 listopada przez ks. Krzysztofa Bronakowskiego, wiersz Marii Konopnickiej „Ojczyzna”.

 

Ojczyzna moja – to ta ziemia droga,

Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,

Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła

W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.

Ojczyzna moja – to wioski i miasta,

Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;

To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki,

Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki.

Ojczyzna moja – to praojców sława,

Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława,

To duch rycerski, szlachetny a męski,

To nasze wielkie zwycięstwa i klęski.

Ojczyzna moja – to te ciche pola,

Które od wieków zdeptała niewola,

To te kurhany, te smętne mogiły –

Co jej swobody obrońców przykryły.

Ojczyzna moja – to ten duch narodu,

Co żyje cudem wśród głodu i chłodu,

To ta nadzieja, co się w sercach kwieci,

Pracą u ojców, a piosnką u dzieci!

Narodowe Święto Niepodległości uczciliśmy w różnoraki sposób. Wielu z nas, pomimo iż nie było to święto nakazane, uczestniczyło w Mszy św. w intencji ojczyzny odprawionej w kościele parafialnym w Sztabinie. Uroczysty charakter nabożeństwu nadawały obecne poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej im. Karola Brzostowskiego i Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztabinie. Po eucharystii wszyscy udali się, do pobliskiego parku, pod Pomnik Niepodległości. Wspólnie odśpiewano hymn państwowy, po czym delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Wójt Jarosław Karp serdecznie podziękował wszystkim za obecność, która dowodziła, że odczuwamy silną więź ze swą historią. Miłym akcentem uroczystości były rozdawane przez Wójta cukierki, zawinięte, w okazjonalne, biało-czerwone papierki.

Patriotyczne obchody zainspirowali też członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jastrzębna Druga-Ostrowie. W godzinach południowych przy tablicy upamiętniającej odzyskanie niepodległości, odsłoniętej w ubiegłym roku, zebrali się: delegacja Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze ze sztandarem, proboszcz parafii Krasnybór Dariusz Rogiński, władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, stowarzyszeń oraz mieszkańcy okolicznych wsi. Odśpiewano hymn państwowy i złożono wiązanki kwiatów. Duże wrażenie wywarła przygotowana przez uczniów szkoły w Krasnymborze część artystyczna, a szczególnie taniec z flagami. Uroczystość zakończono poczęstunkiem przygotowanym przez mieszkańców Jastrzębnej Drugiej i Ostrowia.

Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie, po raz trzynasty, zorganizowało Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej „To nasze miejsce, to nasz kraj”. Do konkursu przystąpiły wszystkie szkoły funkcjonujące w gminie Sztabin – zgłaszając ogółem 29 uczniów. Licznie zgromadziła się również publiczność. Przybyli rodzice, dziadkowie oraz mieszkańcy, którzy swoją obecnością i gromkimi brawami dodawali otuchy występującym.

Uczestnicy byli oceniani w dwóch kategoriach wiekowych (kategoria I – kl. IV-VI, kategoria II – kl. VII-VIII). Przyznano następujące miejsca:

Kategoria I (wiersz): I miejsce - Julia Zadorożna (SP Sztabin), II miejsce – Wiktor Łazarski (SP Sztabin) i Kinga Orłowska (SP Jaziewo)

Kategoria I (piosenka): I miejsce – Wiktoria Kulmacz (SP Krasnybór), II miejsce – Klaudia Markiewicz (SP Sztabin) i Wiktoria Kotarska (SP Krasnybór)

Kategoria II (wiersz): I miejsce – Ostaszewski Arkadiusz i Daniszewska Dominika (SP Krasnybór), II miejsce – Marcin Chodorski i Jolanta Kondracka (SP Sztabin)

Kategoria II (piosenka): I miejsce – Katarzyna Stolarska (SP Sztabin), Urszula Kapla (SP Jaziewo) i grupa wokalna w składzie: Ewelina Rzepko, Kamila Kapla, Urszula Kapla, Oliwia Matyskieła (SP Jaziewo), II miejsce – Edyta Kukowska i Julia Stefanowska (SP Krasnybór)

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Centrum, a pozostali uczestnicy upominki za udział w konkursie.

            Oczekiwanie na werdykt komisji konkursowej wypełniły występy artystyczne. Grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Krasnymborze, wykonała taniec z falującymi flagami, a zespół „Sztabiniaki” zaśpiewał pieśni patriotyczne i zatańczył poloneza.

           Daje się zauważyć, że z każdy rokiem, obchody odzyskania przez Polskę niepodległości odbywają się bardziej wyraziście i masowo. W imieniu władz samorządowych, prezesa Stowarzyszenia Rozwoju wsi Jastrzębna Druga-Ostrowie oraz własnym serdecznie dziękuję wszystkim biorącym udział w uroczystościach oraz osobom zaangażowanym w ich przygotowanie.

Małgorzata Ostrowska

{phocagallery view=category|categoryid=23}