Zakupione nowości
Zakupione nowości

Szanowni Państwo,

Chciałabym poinformować, że korespondencyjne konto e-mailowe Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie zostało zmienione. Od teraz proszę kierować wszelkie wiadomości na adres: sztabin@centrum-biblioteczne.pl

Z poważaniem,
Małgorzata Ostrowska
Dyrektor Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie

 Zadanie „W Ludowym Rytmie” mające na celu utworzenie dziecięcego zespołu tańca ludowego oraz Przeglądu Zespołów Ludowych w celu wzmocnienia roli dziedzictwa kulturowego regionu realizowane w ramach projektu grantowego pt. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański” współfinansowane środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaru Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Zadanie to realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego przy współpracy Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie od sierpnia 2019 roku. W ramach projektu przeprowadzono z grupą dzieci warsztaty tańca (instruktor Dorota Korolczuk) i śpiewu (instruktor Tadeusz Giedrojć). Odbyło się spotkanie z pieśniarką ludową Barbarą Tarasewicz z zespołu regionalnego „Lipsk”, która zaprezentowała lipski strój ludowy oraz zachęcała do gromadzenia tekstów piosenek śpiewanych przez dziadków. Zakupione zostały stroje ludowe. Sześć kompletów dziewczęcych i sześć chłopięcych (strój dziewczęcy składa się ze spódnicy, zapaski, koszuli, gorsetu i korali; strój chłopięcy – spodni, koszuli, kamizelki, krajki i kapelusza). Działaniem kończącym projekt był Przegląd Zespołów Ludowych, który odbył się 19 lutego w świetlicy Centrum. Swoją obecnością na przeglądzie zaszczyciły nas zespoły: „Lipsk”, „Biebrzanie” z Dolistowa, „Wodniczka” ze Szczors. Wystąpiły też „Sztabiniaki” i „Kaprys”.

 

{phocagallery view=category|categoryid=19}