Zakupione nowości
Zakupione nowości

Szanowni Państwo,

Chciałabym poinformować, że korespondencyjne konto e-mailowe Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie zostało zmienione. Od teraz proszę kierować wszelkie wiadomości na adres: sztabin@centrum-biblioteczne.pl

Z poważaniem,
Małgorzata Ostrowska
Dyrektor Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie

odsłonięcie tablicyO Matko Boska, czy Ty z Nimi byłaś? W tym lesie, w tym czasie, co Im mówiłaś?

Ich oczy w strachu szeroko otwarte. Ich usta i serca bólem rozdarte.

Wierzę, że Ty Ich nie opuściłaś.

I my nie możemy Ich opuścić w naszej pamięci.

                                                                                                       Irena Michniewicz

W 75 rocznicę Obławy Augustowskiej, 12 lipca 2020 roku w Sztabinie odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej ofiarom obławy augustowskiej. Tablica została umieszczona na ścianie budynku Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie, w piwnicy którego przetrzymywano ofiary przed wywiezieniem w nieznane.

 Uroczystość rozpoczęła Msza święta w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Sztabinie odprawiona w intencji ofiar obławy. Następnie zebrani, prowadzeni przez poczty sztandarowe, przemaszerowali przed siedzibę Centrum. Odśpiewano hymn państwowy, po którym wydarzenia z lipca 1945 roku przypomniał Starosta Augustowski – Jarosław Szlaszyński. Ceremonii odsłonięcia tablicy dokonali: Eugeniusz Skrocki – syn Bronisława Skrockiego zaginionego podczas obławy, Jarosław Karp – Wójt Gminy Sztabin oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego – Małgorzata Ostrowska. Tablicę poświęcił proboszcz parafii w Sztabinie ks. Krzysztof Bronakowski, a następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Druhowie 7 Drużyny Harcerskiej ze Sztabina odczytali Apel Pamięci.

Decyzję o wykonaniu tablicy Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego podjęli podczas zebrania 27 października 2019 roku. Lipiec 1945 r. zapisał się tragicznie w historii całej Suwalszczyzny, a szczególnie gminy Sztabin. Obszar ten objęty został brutalną akcję ludobójczą. Z tego terenu, zgodnie ze sporządzonymi listami, zginęło 119 osób. W stosunku do innych regionów jest to nieporównywalnie duża liczba.

Czuliśmy się w obowiązku upamiętnić materialnym symbolem masową zbrodnię, której ofiarami byli nasi przodkowie. Zarząd Towarzystwa zwrócił się o pomoc w realizacji przedsięwzięcia do Zarządu Powiatu w Augustowie, Wójta Gminy Sztabin oraz Banku Spółdzielczego w Augustowie. Inicjatywa uzyskała akceptację i wsparcie finansowe wymienionych jednostek - za co serdecznie dziękujemy. Państwu Danucie i Zbigniewowi Kaszlej oraz pracownikom Instytutowi Pamięci Narodowej, dziękujemy za wsparcie merytoryczne.

Obława augustowska uważana jest za największą, niewyjaśnioną zbrodnię popełnioną na Polakach po II wojnie światowej. Śledztwo prowadzone od wielu lat przez prokuratorów Instytutu Pamięci narodowej ciągle trwa. Nie zdołano dotychczas ustalić dokładnej liczby zaginionych oraz miejsca ich grobów. Niech więc powstała tablica będzie Ich symboliczną mogiłą.

Prezes TPZSz im. K. Brzostowskiego

Małgorzata Ostrowska

Zapraszamy do obejrzenia galerii