28 grudnia 2018 roku biblioteka wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Jastrzębna Druga – Ostrowie zorganizowały spotkanie opłatkowe. Wzięli w nim udział mieszkańcy okolicznych wsi i zaproszeni goście. Spotkanie stworzyło możliwość do przełamania się opłatkiem, złożenia najserdeczniejszych życzeń i rozmowy.

W imieniu organizatorów składam serdeczne podziękowania przybyłym gościom. Uczniom klasy 4 ze Szkoły Podstawowej w Krasnymborze oraz ich opiekunom i rodzicom za zaprezentowanie jasełek, Wiktorii Jurguć, Julce i Oliwce Skok za śpiewnie kolęd. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji spotkania.

Sylwia Łazarska

Zapraszamy do obejrzenia galerii