Spośród żyjących na całym świecie koni zimnokrwistych wyodrębniło się wiele ras, ale żadna z nich nie jest tak znana i ceniona jak arden. Zwierzęta tej rasy mogą osiągnąć wagę nawet około 1000 kilogramów. Wysokość w kłębie wynosi od 150 do 160 centymetrów. Konie ardeńskie mają mocne, chociaż dosyć krótkie nogi. Charakteryzują się wyjątkowo grubym kośćcem i gęstą obfitą grzywą. Przy ich kopytach znajdują się także ozdobne szczotki pęcinowe. Ardeny są niezwykle łagodne i przyjazne w stosunku do człowieka. Doskonale sprawdzają się w gospodarstwie. Posłusznie i chętnie wykonują powierzone im zadania. Nie bywają ani krnąbrne, ani uparte. Jeśli są dobrze traktowane, mocno przywiązują się do swojego opiekuna.

Jeszcze kilkadziesiąt lat wstecz konie musiały być w każdym gospodarstwie, aby możliwa była uprawa ziemi. Obecnie ich hodowla jest pasją, a w niektórych gospodarstwach (np. agroturystycznych) służą do celów rekreacyjnych.
03 lipca 2022 r. na boisku szkolnym w Sztabinie, podczas Wystawy Koni Rasy Zimnokrwistej i Ardeńskiej, zgromadzili się hodowcy tych koni. Publiczność mogła zobaczyć piękne klacze ze źrebiętami.
Do konkursu zgłosiło się 11 wystawców. Komisja oceniła następująco:
Kategoria 1. Ocena źrebiąt pod matkami.
I Miejsce – FALA (Wystawca – Rudziewicz Paweł)
II Miejsce – GONDA (Wystawca – Chołko Czesław)
III Miejsce – ELMA M (Wystawca – Murawski Marek)
IV Miejsce – IRYD (Wystawca – Rafalczyk Hubert)
Kategoria 2. Klacze – matki:
I Miejsce – ELISA (Wystawca – Murawski Marek)
II Miejsce – WSTĘGA (Wystawca – Kondracki Andrzej)
III Miejsce – GERDA (Wystawca – Chołko Czesław)
Wszystkim nagrodzonym wystawcom gratulujemy.
Sponsorami wystawy byli: AG-DAR Agata i Dariusz Gramaccy, Podlaska Izba Rolnicza, Bank Spółdzielczy w Sztabinie, Prezes WZHK w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w Augustowie, Nadleśnictwo Augustów, Wójt Gminy Sztabin, Ryszard Mikucki, Jarosław Kwiatkowski i Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie. Organizatorzy: Wójt Gminy Sztabin, Terenowe Koło Hodowców Koni w Sztabinie, Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie.

Małgorzata Ostrowska

Galeria